Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Μαθητικός Διαγωνισμός Μαθητών της Α' και Β' Τάξης των Λυκείων Δ.Δ.Ε. Πιερίας

 https://www.youtube.com/watch?v=1pgbMI4nlfI&t=2s


Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας (Δ.Δ.Ε. Πιερίας), σε συνεργασία με το 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσουν γραπτό διαγωνισμό (άρθρου) για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ και Β’ τάξης των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Δ.Δ.Ε. Πιερίας με θέμα: 

«Η επίδραση των επιφανών προσωπικοτήτων (του παρόντος ή/και του παρελθόντος) στη διαμόρφωση προτύπων ζωής στην περίοδο της εφηβείας».
 
Περιγραφή Διαγωνισμού – Στόχος 

Ο διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό να ενεργοποιήσει τον προβληματισμό των μαθητών/-τριών σχετικά με τη σημαντικότητα της αναγωγής επιφανών προσωπικοτήτων σε πρότυπα κατά την κρίσιμη ηλικιακή φάση της εφηβείας.

Οι στόχοι του διαγωνισμού είναι: 

 Η ενεργοποίηση και ενθάρρυνση των μαθητών/-τριών να αναζητήσουν τον προσανατολισμό του μελλοντικού τους βίου με σημεία αναφοράς καταξιωμένα πρότυπα ζωής από την ελληνική και παγκόσμια – παλαιότερη και σύγχρονη – ιστορία.
 Η έμμεση συμβολή στη διαμόρφωση κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτικής και ανθρωπιστικής συνείδησης από τους /τις μαθητές/-τριες μέσω της αναζήτησης και μελέτης σημαντικών προσωπικοτήτων του παρελθόντος και του παρόντος.
 Η ευγενής άμιλλα μεταξύ των μαθητών/μαθητριών σε θέματα που σχετίζονται με τους προβληματισμούς και τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του μαθητικού τους βίου.
 Η παροχή κινήτρων για να ενθαρρυνθούν οι μαθητές/-μαθήτριες να συμμετάσχουν σε έναν εκπαιδευτικό διαγωνισμό που αποσκοπεί στην ανάδειξη και προβολή των υψηλών ιδεωδών και ιδανικών που πρεσβεύουν οι επιφανείς προσωπικότητες - πρότυπα ζωής.

Διαδικασία Διαγωνισμού 
    
     Η  Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022 (12:00’ μ. – 14:00’μ.μ.) ορίζεται ως ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού,  κατά τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα κληθούν να συντάξουν ένα κείμενο  με μορφή άρθρου.  Ο τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα.        
     Ο ζητούμενος κειμενικός τύπος (άρθρο) προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας των δύο τάξεων, το δε θέμα εμπίπτει στη θεματολογία των σχολικών εγχειριδίων. Ο διαγωνισμός δεν επιβαρύνει τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου αλλά αντίθετα το εμπλουτίζει και το διευρύνει με τρόπο δημιουργικό, με την παροχή σαφών οδηγιών στους / στις μαθητές / -τριες για τη δομή/μορφή, για τα ενδεικνυόμενα γλωσσικά μέσα, τη χρονική διάρκεια σύνταξης, το ύφος και την έκταση του παραγόμενου κειμένου (άρθρου) στο πλαίσιο του μαθητικού διαγωνισμού, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.

 Θέμα :  «Η επίδραση των επιφανών προσωπικοτήτων (του παρόντος ή/και του παρελθόντος) στη διαμόρφωση προτύπων ζωής στην περίοδο της εφηβείας».
 Είδος κειμένου: άρθρο
 Πομπός: μαθητής/μαθήτρια Λυκείου
 Αποδέκτης: Τοπικός έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος
 Περίσταση επικοινωνίας:  Συμμετοχή σε μαθητικό διαγωνισμό άρθρου
 Όριο λέξεων: 350-400 λέξεις.

Τα κριτήρια με τα οποία αποτιμάται η πληρότητα των απαντήσεων των μαθητών και των μαθητριών είναι:

α) η ποιότητα (αλήθεια και ακρίβεια των δεδομένων), 
β) η ποσότητα (η επάρκεια των στοιχείων), 
γ) η συνάφεια του περιεχομένου με τον επικοινωνιακό στόχο και 
δ) η σαφήνεια σε επίπεδο έκφρασης και διατύπωσης του περιεχομένου 
Στους/στις τρεις, με βάση τη βαθμολογία του άρθρου τους, πρωτεύσαντες/πρωτεύσασες μαθητές/-τριες:

α) θα απονεμηθεί τιμητικός έπαινος σε μια ημέρα εκδήλωσης προς τιμήν του στοχαστή και φιλόσοφου Θεοδόση Τάσιου, Ομότιμου Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και επίτιμου Προέδρου της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, που θα διοργανώσει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας σε συνεργασία με το Τμήμα Κατερίνης της American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) στο Πνευματικό Κέντρο Κατερίνης, εκδήλωση που θα μεταδοθεί και διαδικτυακά μέσω youtube και
β) θα λάβουν ως βραβείο από έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (laptop), ευγενική χορηγία της American Hellenic Educational Progressive Association (AHEPA) - Τμήμα Κατερίνης.

Επίσης, από το σύνολο των υποβληθέντων ανά Λύκειο άρθρων, το άρθρο που θα λάβει την υψηλότερη βαθμολογία από την Επιστημονική Επιτροπή (ένα από κάθε Λύκειο) θα περιληφθεί σε συλλεκτικό τόμο ο οποίος θα τυπωθεί από τη Δ.Δ.Ε. Πιερίας (με την ευγενική χορηγία των AHEPANS), με πρόλογο του Ομότιμου Καθηγητή κ. Θεοδόση Τάσιου. Ένα αντίτυπο θα επιδοθεί στον διακριθέντα/στη διακριθείσα από κάθε Λύκειο μαθητή/μαθήτρια και ένα αντίτυπο θα σταλεί στο Λύκειό του.
- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 
- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει -  εμπεριέχει καμία  οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-τριες ή το Λύκειό τους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου