Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Αγροτικό Σύμφωνο 2040


Την Τετάρτη, 2 Φεβ 2022, στις 21.00 ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής-Άγιος Γεώργιος προσκαλεί σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για ένα «Αγροτικό Σύμφωνο 2040» στο https://us02web.zoom.us/j/81839675748.

Η συζήτηση αποτελεί συνέχιση της διαβούλευσης των Ευρωπαίων πολιτών που είχε υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 7/9/2020 έως 31/1/2021 με τίτλο «ΟΡΑΜΑ 2040 για της Αγροτική Ύπαιθρο». Τα συμπεράσματά της παρουσιάσθηκαν τον Ιούν 2021 και αποτέλεσαν την βάση για την διαβούλευση φορέων και πολιτών, η οποία ξεκίνησε στις 20/12/2021 για να διαμορφώσει ένα νέο «Αγροτικό Σύμφωνο 2040» μέχρι τον Ιουν 2022.

Το «Αγροτικό Σύμφωνο 2040» αποσκοπεί στην κινητοποίηση των αρχών και των ενδιαφερομένων μερών για να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες των αγροτικών περιοχών. Με την υποστήριξη του «Αγροτικού Συμφώνου 2040» για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Σχεδίου Αγροτικής Δράσης που εκδόθηκε από την Επιτροπή, το μακροπρόθεσμο όραμα για την αγροτική ύπαιθρο το 2040 στοχεύει να καταστήσει τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ πιο ισχυρές, πιο συνδεδεμένες, πιο ανθεκτικές και πιο ευημερούσες.

Το «Αγροτικό Σύμφωνο 2040» θα μπορούσε να συνδιαμορφωθεί από τους οργανωμένους φορείς της αγροτικής υπαίθρου και όχι μόνο από ενδιάμεσες δομές ή/& συνήθεις υπερκατασκευές που λένε ότι εκπροσωπούν τους ανθρώπους της υπαίθρου. Οι αγρότες είναι συνήθως ανοργάνωτοι, διότι η απασχόλησή τους στην παραγωγή πραγματικού πλούτου απαιτεί συνεχή παρουσία τους στην παραγωγή, και δεν τους επιτρέπει επαρκείς χρόνους συλλογικής οργάνωσης. Αυτό εκμεταλλεύονται διάφοροι και αυτοπροσδιορίζονται εκπρόσωποι την αγροτών.

Το «ΟΡΑΜΑ 2040 για την Αττική Ύπαιθρο» παρουσιάστηκε στις Βρυξέλλες (23-26/3/2021) και το παρουσίασε δημόσια η κα Μάγδα Κοντογιάννη (κτηνοτρόφος, Μενίδι, 6932094231) στις 14/4/2022 σε όλους.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής, δήλωσε η κα Μάγδα Κοντογιάννη (6932094231, κτηνοτρόφος, Μενίδι), εκτός από τις τακτικές συζητήσεις κάθε Τετάρτη, στις 21.00, προτίθεται να οργανώνει τακτικές συζητήσεις-διαβούλευση για το «Αγροτικό Σύμφωνο 2040» με σχεδιαζόμενο επιστέγασμα της προσπάθειας την Τετάρτη, 18 Μαΐ 2022, σε ένα Συνέδριο για την «Αγροτική Ύπαιθρο της Αττικής το 2040».

Στην δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της Τετάρτης, 19/1/2022, εκφράσθηκε η άποψη να οργανωθεί μια Ομάδα Προβληματισμού και επεξεργασίας σεναρίων για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, κάτι σαν μια δομή μορφής «Κτηνοτροφικό Σύμφωνο 2040».

Στις 20 Δεκ 2021 ο Αντιπρόεδρος Šuica, ο Επίτροπος Wojciechowski και η Επίτροπος Ferreira απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στη συζήτηση για το «Αγροτικό Σύμφωνο 2040-Rural Pact 2040». Η ΕΕ ενθαρρύνει όλες τις ενδιαφερόμενες αρχές και οργανισμούς να εκφράσουν την υποστήριξή τους για τους κοινούς στόχους του οράματος και το ενδιαφέρον τους να αναλάβουν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξή του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση του Αγροτικού Συμφώνου 2040, δηλώνοντας την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην κοινότητα του Συμφώνου Αγροτικής Ανάπτυξης μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας στο https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RuralPact

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν σε μια «κοινότητα» που καταρχήν συμφωνεί ότι θα υποστηρίξει τους 10 κοινούς στόχους που θέτει το όραμα οι οποίοι συνοψίζουν τις κοινές φιλοδοξίες των αγροτικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων για τις αγροτικές περιοχές το 2040. Επιγραμματικά οι φιλοδοξίες αυτές είναι οι αγροτικές περιοχές να είναι ελκυστικές, να δίνουν ευκαιρίες, να συμμετέχουν σε πολυεπίπεδη διακυβέρνηση με βάση τον τόπο χρησιμοποιώντας συνεργατικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις, να είναι παροχείς επισιτιστικής ασφάλειας, οικονομικών ευκαιριών, αγαθών και υπηρεσιών για την ευρύτερη κοινωνία, να είναι δυναμικές κοινότητες που επικεντρώνονται στην ευημερία, κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς, κοινότητες αλληλεγγύης, δικαιοσύνης και ανανέωσης μεταξύ των γενεών, κοινότητες ανοιχτές στους νεοφερμένους και προάγοντας ίσων ευκαιρίών για όλους, να συμβάλλουν στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής ουδετερότητας, καθώς και της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων, να ωφελούνται πλήρως από την ψηφιακή καινοτομία με ισότιμη πρόσβαση στις αναδυόμενες τεχνολογίες, να κατοικούνται από ανθρώπους που συνδημιουργούν τεχνολογική, οικολογική και κοινωνική πρόοδο, να είναι ζωντανοί χώροι εξοπλισμένοι με αποτελεσματικές, προσβάσιμες και προσιτές δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες, χώροι διαφορετικότητας, αξιοποιώντας στο έπακρο τα μοναδικά πλεονεκτήματα, τα ταλέντα και τις δυνατότητές τους.

Στους συμμετέχοντες στην κοινότητα του «Αγροτικού Συμφώνου 2040-Rural Pact 2040» δίνεται η δυνατότητα να οργανώσουν ή να συμμετέχουν σε συζητήσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.

Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής στα πλαίσια της διαβούλευσης για την σύνθεση του «Αγροτικού Συμφώνου 2040» προτίθεται:

1.     Να ενημερώσει ενδιαφερόμενους για μια ελκυστική Αττική Ύπαιθρο

2.     Να ενημερώσει πιθανούς ενδιαφερόμενους σε όλη την Ελλάδα

3.     Να οργανώσει συζητήσεις Τετάρτες, 21.00, για το Αγροτικό Σύμφωνο 2040

4.     Να συμμετέχει στις καθημερινές συζητήσεις του AgroBus στις 21.00

5.     Να οργανώσει Συνέδριο για την Αττική Ύπαιθρο στις 18 Μαΐ 2022

6.     Να οργανώσει εκδήλωση «κουράς» (22/5/2022) των κτηνοτρόφων Αττικής

7.     Να ενημερώνει τακτικά τους Δήμους της Υπαίθρου της Αττικής

8.     Να ενημερώσει τους βουλευτές της Αττικής Υπαίθρου

9.     Να προκαλέσει το ενδιαφέρον των συλλογικών φορέων της υπαίθρου

10.  Να συνεργασθεί με σχολεία της Αττικής για την παρασκευή της τροφή μας

11.  Να υποστηρίξει την Τοπική Ανάπτυξη της Υπαίθρου της Αττικής

Η κα Μάγδα Κοντογιάννη, 6932094231, γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής δήλωσε ότι το ξεκίνημα της προσπάθειας για την σύνθεση του Αγροτικού Συμφώνου 2040 είναι συνέχεια του «ΟΡΑΜΑΤΟΣ 2040 για την Ύπαιθρο της Αττικής» και ξεκινά με την ανοικτή σε συμμετοχή δημόσια διαδικτυακή συζήτηση την Τετάρτη, 2 Φεβ 2022, στις 21.00 στο zoom στο https://us02web.zoom.us/j/81839675748.

 

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382, ΑγροΝέα, AgroBus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου