Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Ενισχύθηκε η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα το 2019

 

Σε 17.092 ευρώ διαμορφώθηκε το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το 2019, σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυξημένο κατά 2,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο.

Ωστόσο, το μέγεθος υποκρύπτει σημαντικές διαφορές και ανισότητες μεταξύ των περιφερειών. Ετσι, η Αττική είναι με διαφορά η πρώτη περιφέρεια, με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να διαμορφώνεται στις 22.854 ευρώ, ενώ ουραγοί είναι το Βόρειο Αιγαίο με 11.271 ευρώ και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 11.639 ευρώ.

Ψηλά στην κατάταξη βρίσκονται τα νησιά Αιγαίου και Ιονίου, όπου ο τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά. Ετσι, μετά την Αττική, το δεύτερο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει το Νότιο Αιγαίο με 18.655 ευρώ και το τρίτο υψηλότερο τα Ιόνια Νησιά με 16.147 ευρώ. Μάλιστα, στις περιοχές αυτές σημειώνονται και οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, επομένως οι ανισότητες διευρύνθηκαν. Ετσι, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε το 2019 στο Νότιο Αιγαίο κατά 4,2% και στα Ιόνια Νησιά κατά 4,5%. Σημαντική αύξηση, 3,7%, είχε και η Θεσσαλία, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ διαμορφώθηκε στις 13.071 ευρώ. Στην Αττική η αύξηση ήταν περίπου στον μέσο όρο της χώρας, 2,1%. Αντίθετα, στο Βόρειο Αιγαίο το ήδη χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ μειώθηκε περαιτέρω κατά 1,3%, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη η αύξηση ήταν κάτω από τον μέσο όρο, 1,5%. Σημαντική μείωση κατά 7,9% σημείωσε και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, από 15.513 ευρώ το 2018 σε 14.285 ευρώ το 2019.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Αττική διαμορφώθηκε σε 22.854 ευρώ, έναντι 11.271 ευρώ στο Β. Αιγαίο.

Στο σύνολο της χώρας, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) διαμορφώθηκε στα 158,762 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση με το 2018 και πλησιάζοντας τα επίπεδα του 2013 όταν ήταν 159,467 δισ. ευρώ (αλλά σαφώς χαμηλότερη από τα 166,151 δισ. ευρώ του 2012). Σχεδόν το ήμισυ της ΑΠΑ, 47,7%, δημιουργήθηκε στην Αττική. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%, η Θεσσαλία με 5,1%, η Κρήτη με 5%, η Στερεά Ελλάδα με 4,7%, η Πελοπόννησος με 4,5%, η Δυτική Ελλάδα με 4,4%, η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη με 3,8%, το Νότιο Αιγαίο με 3,5%, η Ηπειρος με 2,2%, η Δυτική Μακεδονία με 2,1%, τα Ιόνια Νησιά με 1,8% και το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%.

Οσον αφορά τους κλάδους που συνεισέφεραν στην ΑΠΑ, τη μεγαλύτερη συμμετοχή, 43,219 δισ. ευρώ (στο σύνολο των 158,762 δισ. ευρώ), είχε ο τομέας υπηρεσίες-εμπόριο, μεταφορές και τουρισμός, καταλύματα και εστίαση. Ακολουθεί με 31,683 δισ. η δημόσια διοίκηση και άμυνα, η εκπαίδευση και ο τομέας της υγείας και μέριμνας. Επεται η διαχείριση ακίνητης περιουσίας με συνεισφορά 25,804 δισ., και στην τέταρτη θέση με 21,845 δισ. ευρώ βρίσκεται η μεταποίηση, ορυχεία και λατομεία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, διαχείριση αποβλήτων.  Ακολουθούν οι επαγγελματικές, επιστημονικές, τεχνικές και διοικητικές δραστηριότητες με 8,334 δισ. ευρώ, οι χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες με 7,673 δισ., η γεωργία και αλιεία με 6,926 δισ., οι τέχνες, η διασκέδαση και άλλες υπηρεσίες με 5,623 δισ., η ενημέρωση και επικοινωνία με 5,077 δισ. και οι κατασκευές με 2,579 δισ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου