Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Ανανέωση και έκδοση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2022

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και σε εφαρμογή της με αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.99899/6-12-2021 ΚΥΑ(ΦΕΚ 5805/Β’/10-12-2021) και της αριθμ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.4825/46/18-1-2022 (ΑΔΑ: 6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ) διευκρινιστικής εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ανακοινώνεται η ανανέωση και έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2022.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για την ανανέωση και την έκδοση των Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2022, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και στα τηλέφωνα (2351 351 272 -282 -286).

 

   M.E.Π.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                               κ.α.α.

 

 

                      ΣΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου