Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

Στα 60 ευρώ/στρέμμα η αμειψισπορά για πρώην καπνοκαλλιεργητές

Στη δημοσιοποίηση της δεύτερης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης τέως καπνοπαραγωγών στη Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013 θα προχωρήσει το ΥπΑΑΤ.

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και το ύψος της ενίσχυσης σε 60 ευρώ/ στρέμμα ετησίως.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών/Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ, ανακοινώνει ότι πρόκειται να
δημοσιευθεί η 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων ένταξης τέως καπνοπαραγωγών στη Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 3 εκατ. € και το ύψος της ενίσχυσης σε 60 €/ στρέμμα ετησίως.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στην επικείμενη Πρόσκληση θα έχουν οι τέως καπνοπαραγωγοί, που έχουν ενεργοποιήσει το 2009 δικαιώματα προερχόμενα από τον καπνό στις καπνοπαραγωγικές περιοχές, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση στην 1η Πρόσκληση της Δράσης.
Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από 15 Νοεμβρίου 2012, οι οποίοι θα πρέπει να ξεκινήσουν την εφαρμογή των παρακάτω προβλεπόμενων:
1. Από τα αγροτεμάχια που καλλιέργησαν το 2012 με αρδευόμενο αραβόσιτο, αρδευόμενο βαμβάκι και αρδευόμενη μηδική και τα δήλωσαν στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης του 2012, να επιλέξουν σε ποια από αυτά επιθυμούν να εφαρμόσουν αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες. Η έκταση αυτή θα είναι η επιλέξιμη έκταση.
2. Η έκταση που θα καλλιεργηθεί με ξηρικά θα είναι:
- 80% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν αραβόσιτος,
- 65% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν βαμβάκι,
- 70% της επιλέξιμης έκτασης στην περίπτωση που η ποτιστική καλλιέργεια ήταν μηδική.

Εφόσον ο παραγωγός επιλέξει αγροτεμάχια στα οποία το 2012 καλλιέργησε περισσότερες της μίας επιλέξιμης καλλιέργειας, τότε το σύνολο της έκτασης που θα καλλιεργηθεί με ξηρικά θα είναι το σύνολο των επιμέρους ποσοστών. Δηλαδή, αν έχουμε :
Α= 30 στρ. αρδευόμενο αραβόσιτο
Β= 20 στρ. αρδευόμενο βαμβάκι
Γ= 50 στρ. αρδευόμενη  μηδική
Η έκταση που αντιστοιχεί σε ξηρικά είναι:
(Α x 80%) + (B x 65%) + (Γ x 70%) = (30 x 80%) + (20 x 65%) + (50 x 70%) = 72 στρ.

Η έκταση αυτή των ξηρικών είναι η ελάχιστη, που πρέπει ο δικαιούχος να καλλιεργεί κάθε έτος και για όλη τη διάρκεια της πενταετίας.
Στην υπόλοιπη επιλέξιμη έκταση, η οποία δεν καλύπτεται με ξηρικές καλλιέργειες, ο παραγωγός καλλιεργεί αραβόσιτο ή/και βαμβάκι ή/και μηδική. Ωστόσο, το ποσοστό αμειψισποράς δύναται να φτάσει και το 100% της επιλέξιμης έκτασης για ένα ή περισσότερα έτη.
Ως καλλιέργειες αμειψισποράς μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκείνες που παραδοσιακά καλλιεργούνται ως ξηρικές και συγκεκριμένα: σίτος μαλακός/σκληρός, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη, φαγόπυρο, λοιπά σιτηρά, τριτικάλε, κεχρί, φούλια, γλυκά λούπινα, κουκιά ξερά, μπιζέλια ξερά (πίσσα), πρωτεϊνούχοι σπόροι διάφοροι, βίκος, ρόβη, σμίγος καρπός, σανός κριθαριού/βρώμης/βίκου, κουκιά (καρπός), ρεβίθια, φακές, κάρδαμο, δίκταμο, μάραθο, ρίγανη, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, γλυκάνισο, δενδρολίβανο, θυμάρι, κορίανδρος, λεβάντα, μαντζουράνα, σλάβια σκλαρέα, υσσωπός, γλυκόριζα.
Εξαιρούνται ο ξηρικός αραβόσιτος, ξηρικό βαμβάκι και ξηρική μηδική.
Επιλέξιμα είναι τα αγροτεμάχια, με ελάχιστο μέγεθος 0,05 Ha, τα οποία καλλιεργήθηκαν με αρδευόμενο αραβόσιτο, βαμβάκι και μηδική στις καπνοπαραγωγικές περιοχές σύμφωνα με την ΑΕΕ του 2012.
Σημειώνεται ότι ένας δικαιούχος δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια (1) Δράσεις του Μέτρου 214.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου