Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

Άμεσες ενισχύσεις, ενιαία ΚΟΑ, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας


Οι προτάσεις αναθεώρησης των κανονισμών για τις άμεσες ενισχύσεις, την κοινή οργάνωση των αγορών και τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ θα βρεθούν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας τη Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου. Στο Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο, θα συμμετάσχει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, Δημήτρη Μελά.
Ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας Μιγέλ Αρίας Κανιέτε και η γερμανίδα ομόλογός του Ίλσε Άιγκνερ, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο.Ο Ισπανός υπουργός Γεωργίας Μιγέλ Αρίας Κανιέτε και η γερμανίδα ομόλογός του Ίλσε Άιγκνερ, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας στο Λουξεμβούργο.
Η συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΕΕ, για τη Γεωργία και την Αλιεία, θα ξεκινήσει το πρωί της Δευτέρας και θα συνεχιστεί την
Τρίτη 23 Οκτωβρίου στο συνεδριακό κέντρο Κίρχμπεργκ, στο Λουξεμβούργο, υπό την προεδρία του κ. Σοφοκλή Αλετράρη Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου.
Όσον αφορά τη γεωργία, στο πλαίσιο αναθεώρησης της ΚΑΠ θα λάβουν χώρα στο Συμβούλιο δύο δημόσιες συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις για τους κανονισμούς για τις άμεσες ενισχύσεις, την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων (ενιαία ΚΟΑ) και τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (οριζόντιος κανονισμός). Επιπλέον, οι υπουργοί θα ενημερωθούν σχετικά με την τροποποίηση του οριζόντιου κανονισμού. Το Συμβούλιο επίσης θα εγκρίνει τα συμπεράσματα σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην υιοθέτηση μέγιστων ορίων καταλοίπων για τη δραστική ουσία ρακτοπαμίνη του Διατροφικού Κώδικα (Codex Alimentarius).
Όσον αφορά την αλιεία, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την αναθεώρηση της ΚΑΠ, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει πρόταση σε δημόσια συζήτηση αναφορικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (EMFF). Επιπλέον, οι υπουργοί θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2013 για ορισμένα αποθέματα ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα. Στη συνέχεια, θα προβεί σε ανταλλαγή απόψεων για τις σχέσεις ΕΕ-Νορβηγία στη βάση των ετήσιων διαβουλεύσεων και τέλος, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συνάντηση της ICCAT.
Τέλος, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για την 32η διάσκεψη των διευθυντών των Οργανισμών Πληρωμών της ΕΕ.
Η ατζέντα του Συμβουλίου περιλαμβάνει περιληπτικά τα ακόλουθα ζητήματα:
• Αλιεία
- Αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής- Ευρωπαϊκό Ταμείο ναυτιλίας και αλιείας (EMFF) [Μερική γενική προσέγγιση (δημόσια)]
- Αλιευτικές ευκαιρίες στη Βαλτική 2013 [πολιτική συμφωνία]
- ΕΕ/Νορβηγία: ετήσιες διαβουλεύσεις για το 2013 [ανταλλαγή απόψεων]
- Ετήσια Συνάντηση της Διεθνής Επιτροπής για τη Διατήρηση του Τόνου του Ατλαντικού (ICCAT) [ανταλλαγή απόψεων]
•    Γεωργία
- Αναθεώρηση της ΚΑΠ- άμεσες ενισχύσεις [πολιτική δημόσια συζήτηση]
- Αναθεώρηση της ΚΑΠ- οργανισμός ενιαίας κοινής αγοράς (CMO)

•    Επιπλέον ζητήματα
- 32η συνεδρίαση των Διευθυντών των Οργανισμών Πληρωμών της ΕΕ
- Νέο Ευρωπαϊκό μοντέλο διατροφής
- 9η υπουργική συνεδρίαση του Διεθνούς Κέντρου Προηγμένων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών

Αναλυτικότερα, για τον τομέα της αλιείας το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει μια μερική γενική προσέγγιση για την πρόταση ρύθμισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ναυτιλίας και Αλιείας (EMFF) που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. 
Κατά την τελευταία συζήτηση στο Συμβούλιο σχετικά με αυτό το θέμα το Σεπτέμβριο, υπήρχε μια γενική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών για την ανάγκη ύπαρξης μεγαλύτερης ευελιξίας στη μεταφορά διαφορετικών τίτλων σε κοινή διαχείριση. Ορισμένα κράτη μέλη υποστήριξαν το κατώτατο όριο χρηματοδότησης για τη συλλογή στοιχείων και τον έλεγχο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, ενώ μερικοί από αυτούς ζήτησαν υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης.
Μεταξύ πολλών αντιπροσωπειών δόθηκε έμφαση στα πρόσθετα μέτρα εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου τους ως κλειδί για την προώθηση της αειφόρου και αποδοτικής αξιοποίηση των πόρων της αλιείας. Ενώ η αντικατάσταση του κινητήρα αναφέρθηκε συχνά, μερικά από τα κράτη μέλη ανέφεραν τη δυνατότητα χρηματοδότησης του παροπλισμού των σκαφών στο πλαίσιο του EMFF και την ανανέωση των αλιευτικών σκαφών χωρίς αύξηση της αλιευτικής ικανότητας τους. Αρκετές όμως αντιπροσωπείες ήταν εντελώς αντίθετες στη χρηματοδότηση των μέτρων αυτών μέσω του EMFF.
Τέλος, πολλά κράτη μέλη επέμειναν ότι το EMFF θα πρέπει να παράσχει μεγαλύτερη στήριξη για δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας.
Στον τομέα της γεωργίας, θα δοθεί έμφαση στις άμεσες πληρωμές και στην προσπάθεια εσωτερικής σύγκλισης. Ειδικότερα για την εσωτερική σύγκλιση η Κομισιόν έχει προτείνει τα κράτη μέλη να επιτύχουν ένα ενιαίο επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο μέχρι το 2019 (υπάρχει αίτημα για περισσότερη ευελιξία).  Επίσης, για το σχέδιο «Νέοι Αγρότες» θα προταθεί να βοηθηθούν αυτοί οι αγρότες να έχουν πρόσβαση στη γεωργία.
Όσον αφορά τον οργανισμό ενιαίας κοινής αγοράς (CMO) εντάσσεται στο πλαίσιο των πακέτων μεταρρύθμισης της ΚΓΠ και καθορίζει τους νέους κανόνες για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών.  Στο πλαίσιο αυτό, για να ενισχυθεί περισσότερο η διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών και η λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων η Επιτροπή πρότεινε να επεκταθούν οι τρέχοντες διατάξεις του τομέα φρούτων και λαχανικών στις οργανώσεις παραγωγών και τις υποκατηγορίες οργανώσεων παραγωγών σε όλες τις τομείς. 
Σε δημόσιες συζητήσεις που ακολούθησαν -τόσο στα πλαίσια της Δανέζικης Προεδρίας όσο και της Κυπριακής- μετά την παρουσίαση της Επιτροπής του μεταρρυθμιστικού πακέτου της ΚΓΠ (Οκτώβριος 2011) πέρα από το αίτημα για απλοποίηση της ΚΓΠ, υπογραμμίστηκε η ανάγκη για λήψη μέτρων διαχείρισης της αγοράς που θα λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας και η πιθανή ανάγκη για ενημέρωση των τιμών αναφοράς. Με την ευκαιρία αυτή, πολλά κράτη μέλη θεωρούν το βελτιωμένο δίχτυ ασφαλείας, όπως προτείνεται από την Επιτροπή, να είναι επαρκώς αποτελεσματικό.

Με την ένταξη της Κροατίας να έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου 2013, η Κομισιόν έχει κάνει όλες τις απαραίτητες προσαρμογές και για τις 4 προτάσεις αναθεώρησης της ΚΓΠ (άμεσες ενισχύσεις, οργανισμός ενιαίας κοινής αγοράς, αγροτική ανάπτυξη και οριζόντιες ρυθμίσεις), ώστε να καλυφθεί πλήρως το 28ο νέο μέλος της ΕΕ. Συγκεκριμένα για τις οριζόντιες ρυθμίσεις οι κύριες αλλαγές αφορούν:

- την ημερομηνία εφαρμογής των κυρώσεων στην Κροατία και
- τη διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων
Βέβαια, μετά την κρίση του ΔΕΚ των αρχικών κανόνων για τις οριζόντιες ρυθμίσεις ως άκυρων η Κομισιόν πρότεινε νέους διαφοροποιημένους κανόνες:
- ανάγκη για δημόσιο έλεγχο της χρήσης των ευρωπαϊκών αγροτικών κεφαλαίων, ώστε να προστατευθούν τα χρηματοοικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.
- περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες με περιγραφή των μέτρων για τα οποία χρησιμοποιούνται πόροι.
- συμπερίληψη ενός ορίου de-minimis κάτω από το οποίο το όνομα του δικαιούχου δε θα δημοσιεύεται.

Τέλος, η Αυστριακή αντιπροσωπεία θα παρουσιάσει το νέο ευρωπαϊκό μοντέλο διατροφής, που θα περιλαμβάνει πολλούς τομείς όπως: διατροφική ασφάλεια, ασφάλεια, ποιότητα, τοπικός χαρακτήρας, διαφορετικότητα, αξία και υπεραξία τροφίμων.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου