Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Μέχρι τις 30 Απριλίου οι αιτήσεις για τη δεύτερη δόση του «9χίλιαρου» στους καπνοπαραγωγούς

Σε πέντε μέρες λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων πληρωμής της δεύτερης δόσης του Μέτρου 144 για πρώην και νυν καπνοπαραγωγούς, δηλαδή για την επιστροφή έως 9.000 ευρώ από τις απωλεσθείσες ενισχύσεις της περιόδου 2009-2011. Η δεύτερη δόση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 3.000 ευρώ.
Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και http://www.opekepe.gr.Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και http://www.opekepe.gr.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας υπηρεσίας
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, «καλούνται οι δικαιούχοι του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση πληρωμής για τη β΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο.
Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά από την Πέμπτη 22/3/2012 και μέχρι τη Δευτέρα 30/4/2012 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και http://www.opekepe.gr.
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του, ο δικαιούχος θα πρέπει να την εκτυπώσει μέσα από το σύστημα και στη συνέχεια να την υπογράψει με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του. Οι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής αιτήσεις θα πρέπει να σταλθούν, το αργότερο μέχρι και τις 10/5/2012 στη διεύθυνση:
«Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα».
Επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν:
α) από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη διεύθυνση http://www.minagric.gr
β) από την ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, στη διεύθυνση http://www.agrotikianaptixi.gr
γ) από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) http://www.opekepe.gr
δ) στο email kmelas@mou.gr
ε) στα τηλέφωνα: 2105275206, 2105275252 και 2105275248.»
Τρεις νέοι δικαιούχοι
Να σημειωθεί ότι εγκρίθηκαν άλλοι τρεις δικαιούχοι για το Μέτρο 144, σύμφωνα με την Απόφαση με θέμα: «Ένατη ένταξη δικαιούχων στο Μέτρο 144 «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση λόγω μεταρρύθμισης κοινής οργάνωσης αγοράς» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 (ΠΑΑ)», που  υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Βαγγέλης Διβάρης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου