Τετάρτη 25 Απριλίου 2012

Ημερίδα για τον Θερμαϊκό Κόλπο

Mε την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ»,  η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης διοργανώνει Ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου,
... την Πέμπτη 26-4-2012 , και από 9.00-15.00 στο ξενοδοχείο Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη..
Αντικείμενο του έργου ήταν o σχεδιασμός και η ανάπτυξη εργαλείων για την εφαρμογή δράσεων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς και η πιλοτική..
εφαρμογή τους στη δυτική παράκτια ζώνη. Τα εργαλεία αυτά αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, στο πλαίσιο της εθνικής και της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την προστασία των υδάτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη.
Το έργο ξεκίνησε το 2009, είχε προϋπολογισμό 1,5 εκατ. Ευρώ και συγχρηματοδοτήθηκε από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Φορέας υλοποίησής του ήταν η Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και εταίροι του έργου το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Επιτροπή Ερευνών, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Δήμος Δέλτα και ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου